Hızlı Okuma ve Diksiyon

Konuşma Hızı ve Ses

Blog

Konuşma Hızı ve Ses


Amerika’da konuşma hızıyla ilgili bir araştırma yapılmış. Güzel konuşan meşhur kişileri davet etmişler ve konuşma hızlarını ölçmüşler. Ölçümler neticesinde güzel konuşma hız sınırını belirlemişler. Bu araştırmadan çıkan sonuca göre güzel ve etkili konuşmadaki hız sınırı dakikada ortalama 184 kelimedir.

Yavaş konuşmalar dinleyici üzerinde olumsuz bir etki bırakabildiği gibi hızlı konuşmalar da iyi bir etki bırakmıyor. Her iki durumun da dinleyici tarafından kabul görmediğini birer dinleyici olarak bizler de bazı konuşmalarda tespit etmişizdir.

Konuşmaların anlaşılabilirliğiyle ilgili en fazla şikâyet edilen konulardan biri hızlı konuşma kusurudur. Eğitimlerimizde hemen her grupta bu şikâyetle katılan kişilere rastlamak mümkün.

Hızlı konuşmalarda yaşanan en büyük problem kullanılan sözcüklerin anlaşılamamasıdır. Harfler, heceler ve bazen de kelimeler yutulabiliyor. Hızlı konuşma nedeniyle dil, çene ve dudaklar telaffuz için işlevlerini yerine getiremedikleri için söylenenlerin anlaşılması güçleşmektedir. 

Hızlı konuşma sesin doğru ve etkin kullanımını zayıflatmaktadır. Çünkü hızlı konuşan kişiler ses perdelerini kullanamazlar. Ses perdelerini kullanmayan konuşmacılar seslerindeki musiki zenginliğini de kullanamazlar. Bu tür konuşmacıların sesleri tek perdeden çıktığı için konuşmaları tekdüzedir.Uzm. Dkt. Mesut Karataş


Yardıma İhtiyacınız Mı Var ?

İletişim formundan bize ulaşabilirsiniz, size hızlıca cevap veriyor olacağız.
İletişim